Active filter: Date: 2014 (x), July (x)
التلميذ في الكنيسة
Preached by د. أشور يوسف on July 27, 2014 (Sunday Morning).
قوة الكلمة
Preached by نزار شاهين on July 13, 2014 (Sunday Morning).
أبناء النور
Preached by فرانك طلعت on July 6, 2014 (Sunday Morning).