Active filter: Preacher: د. أشور يوسف (x)
Service: Sunday Morning (151), Special event (3).
Date: 2010 (2), 2011 (10), 2012 (10), 2013 (12), 2014 (12), 2015 (10), 2016 (10), 2017 (19), 2018 (14), 2019 (12), 2020 (23), 2021 (20)
العبادة الجماعية
Preached by د. أشور يوسف on November 7, 2021 (Sunday Morning).
الخلوة الفردية
Preached by د. أشور يوسف on October 17, 2021 (Sunday Morning).
الخدمة الأخوية
Preached by د. أشور يوسف on October 3, 2021 (Sunday Morning).
الشركة المسيحية
Preached by د. أشور يوسف on September 19, 2021 (Sunday Morning).
القادر المحتاج
Preached by د. أشور يوسف on August 29, 2021 (Sunday Morning).
الصديق الاخ
Preached by د. أشور يوسف on July 25, 2021 (Sunday Morning).
يفتاح: المؤمن الوثني
Preached by د. أشور يوسف on July 11, 2021 (Sunday Morning).
السامري الحقيقي
Preached by د. أشور يوسف on June 27, 2021 (Sunday Morning).